Obsługa klienta:
+48 500 520 020

to checkout total: 0,00 €
advanced search
Rok założenia

1990

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky internetového obchodu Drewnles.com:
 
K uzavření smlouvy mezi zákazníkem a prodejcem může dojít dvěma způsoby. Před odesláním objednávky má zákazník právo s prodejcem vyjednávat o všech ustanoveních smlouvy, včetně ustanovení následujících obchodních podmínek. Jednání o ustanoveních smlouvy musí probíhat písemnou formou, korespondence na toto téma musí být zasílána na korespondenční adresu prodejce (Drewnles, Krzczonów 355, 32-435 Krzczonów). V případě, že se zákazník vzdá možnosti uzavřít s prodejcem smlouvu na základě individuální domluvy, platí následující obchodní podmínky a příslušné právní předpisy.

OBCHODNÍ PODMÍNKY

 1. Internetový obchod Drewnles.com provozuje firma:
   
  Z.P.U.H Drewnleś Andrzej Leśniak
  Krzczonów 355
  32-435 Krzczonów
  NIP: 681-000-79-42, REGON: 350886099,
  biuro@drewnles.com.pl
   
  BANKOVNÍ ÚČET: 66 1140 2004 0000 3102 7500 8288
   
  dále jen  „prodejce”.

 2. Kupujícím může být plnoletá fyzická osoba, právnická osoba nebo organizační jednotka bez právní subjektivity (dále jen  „zákazník”).

 3. Objednávky lze odesílat 24 hodin denně.

 4. K uzavření smlouvy dochází v okamžiku, kdy zákazník odešle objednávku. Objednávky placené na dobírku jsou realizovány bezprostředně po přijetí, objednávky placené bankovním převodem nebo prostřednictvím elektronického platebního systému jsou realizovány po obdržení platby od zákazníka na bankovním účtu prodejce.

 5. Zakoupené zboží je spolu s dokladem o zaplacení (faktura či paragon – dle volby klienta) odesláno kurýrní službou, kterou si zákazník zvolí před odesláním objednávky, na dodací adresu, kterou zákazník uvedl v objednávkovém formuláři.

 6. Po dobu dvou let od data nákupu nese prodejce odpovědnost za to, že zboží je shodné se smlouvou, v souladu se čl. 10 polského zákona o zvláštních podmínkách spotřebitelského prodeje ze dne 27. července 2002 a dalšími příslušnými právními předpisy.

 7. Případný nesoulad zboží se smlouvou může zákazník písemně oznámit prodejci. Dopis s popisem problému a s uvedením, jaká jsou jeho očekávání ohledně realizace smluvního závazku, musí zákazník zaslat na adresu prodejce.

 8. Do čtrnácti dnů od odběru objednaného zboží má zákazník právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu, jak vyplývá z obecných pravidel týkajících se smluv uzavíraných na dálku.
  V souladu s příslušným zákonem nelze vrátit audio a video produkty a produkty uložené na elektronických nosičích po otevření originálního obalu. Během pěti dnů prodejce kupujícímu vrátí peníze spolu s příslušnými úroky.

 9. Všechny ceny uváděné kupujícím jsou v polské měně a jedná se o ceny včetně DPH. Ceny zboží nezahrnují náklady na dopravu, které jsou uvedeny v ceníku dopravy.

 10. Prodejce se zavazuje k zachování důvěrnosti osobních údajů v souladu s polským zákonem o ochraně osobních údajů ze dne 29. 8. 1997 (Dz. U. č. 133, pol. 883) a se zákonem o poskytování služeb elektronickou cestou (Dz. U. č. 144, pol. 1204). Zákazník, který při odesílání objednávky prodejci poskytuje osobní údaje, souhlasí s jejich zpracováním ze strany prodejce za účelem realizace objednávky. Zákazník má možnost do poskytnutých osobních údajů kdykoli nahlédnout, upravit je, aktualizovat či odstranit.

 11. Účelem žádného z ustanovení těchto obchodních podmínek není porušování práv zákazníka a nemůže být takovým způsobem interpretováno. Prodejce prohlašuje, že, v případě nesouladu jakéhokoli ustanovení těchto obchodních podmínek s platnými právními předpisy, se bezpodmínečně podřídí platným předpisům a bude je uplatňovat místo příslušného ustanovení obchodních podmínek.

 12. O případných změnách obchodních podmínek budou registrovaní zákazníci informování elektronickou cestou (prostřednictvím zprávy zaslané na e-mailovou adrese uvedenou při registraci či při odesílání objednávky). Upozornění o změnách jim bude zasláno nejméně 30 dnů před tím, než nové obchodní podmínky vstoupí v platnost.
  Účelem změn bude zajištění souladu obchodních podmínek se závazným právním stavem.

 13. Aktuální verze obchodních podmínek je vždy dostupná v rubrice  „Obchodní podmínky „ (http://drewnles.com.pl/cs_CZ/i/Obchodni-podminky/28). Během realizace objednávky a po celou dobu poprodejního servisu je pro zákazníka závazná verze obchodních podmínek platná v době odesílání objednávky, s výjimkou situace, kdy zákazník uzná obchodní podmínky platné v době odesílání objednávky za méně výhodné než aktuální obchodní podmínky a sdělí prodejci, že upřednostňuje aktuální obchodní podmínky.

 14. Prodejce zaručuje správné fungování internetového obchodu v následujících prohlížečích: IE verze 7 nebo novější, FireFox verze 3 nebo novější, Opera verze 9 nebo novější, Chrome verze 10 nebo novější, Safari s nainstalovanými nejnovějšími verzemi JAVA a FLASH, na monitorech s minimálním rozlišením 1024 px. Používání softwaru poskytovaného třetími stranami, který ovlivňuje fungování a funkčnost prohlížečů Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari, může narušit správné zobrazování internetového obchodu. Pro správné fungování internetového obchodu drewnianymarket.pl je proto třeba tento software vypnout.

 15. V záležitostech neupravených těmito obchodními podmínkami se uplatňují příslušné právní předpisy. Případné spory řeší místně
  a věcně příslušný soud.
   


Krzczonów 1. 9. 2014

Máte dotaz?

Pokud potřebujete help
nebo máte otázku
- jsme vám k dispozici,
napište nám na adresu:

sklep@drewnles.pl

nebo volání:

+48 500 520 020

Zákaznický servis:
+48 500 520 020

 

Kontakty:
 
Krzczonów 355, 32-435 Krzczonów, małopolska
up
Shop is in view mode
View full version of the site
Sklep internetowy Shoper.pl